Dear participants of the LIFEGENMON Conference and Forest and Wood scientific meeting,

due to the current situation concerning COVID-19 (coronavirus) outbreak, causing nations to temporarily employ different prevention measures, we decided to postpone the conference until autumn 2020. The new dates are: 21. till 25. September 2020. We encourage you to register for the conference. We will keep you updated and you will only be charged for the conference fee when dates are fixed and guaranteed.

Yours sincerely,

LIFEGENMON Conference and Forest and Wood scientific meeting organizing committee

 

 

Spoštovani udeleženci na zaključni konferenci LIFEGENMON ter Znanstvenem srečanju gozd in les

Zaradi trenutnih razmer v zvezi z izbruhom COVID-19 (koronavirusa), zaradi katerih države začasno vzpostavljajo različne preventivne ukrepe, smo se odločili, da konferenco preložimo na jesen 2020. Nov termin konference  je 21. do 25. september 2020.  Spodbujamo vas, da se prijavite na konferenco. O novicah vas bomo sproti obveščali. Prav tako vam bomo zaračunali pristojbino za konferenco šele, ko bodo datumi določeni in zagotovljeni.

S spoštovanjem,

LIFEGENMON Organizacijski odbor in Organizacijski odbor za znanstvene sestanke za gozd in les

Leave a Comment