24. Aprila je v intervjuju za podobe znanja spregovorila prof. dr. Hojka Kraigher, o trenutnem in bodočem stanju obnove v slovenskih gozdovih in gozdovih na splošno. Poudarila je da se obstoječe probleme zaradi trenutnih razmer pomika na obrobje, čeprav so še vedno enako pereči kot do sedaj. V intervjuju predstavi pomen naravne obnove kot tudi usmerjene obnove v kateri imata prednost večja vrstna in genetska pestrost. Spregovori o kompleksnosti gozdnih ekosistemov in povezovanju dreves med seboj s pomočjo mikorize oziroma mikoriznih mrež. Ujme zadnjih let so močno prizadele tudi ta pomemben del ekosistema. V zadnjih tridesetih letih se je slovensko gozdarstvo  opiralo na naravno obnovo, ki pa sedaj v času zadnjih večjih ujem ni več dovolj za dobro zasnovo bodočih gozdov.

hojka-kraigher-980x551

Celoten intervju je na voljo na spletnem arhivu rtv Slovenija na tej povezavi.

Leave a Comment