1. Ime dejavnosti, ob kateri poteka obdelava podatkov

Lovci na semena - gozdna izobraževalna igra za otroke in mladostnike


2. Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe

Za zbiranje podatkov je odgovoren
Bavarski urad za gozdno genetiko (AWG)
Forstamtsplatz 1
83317 Teisendorf
Nemčija

Tel.: +49 8666 9883-0
Faks: +49 8666 9883-30

E-pošta: poststelle@awg.bayern.de
Spletna stran: http://awg.bayern.de


3. Kontaktni podatki pooblaščene osebe Urada za varstvo podatkov

Urada za varstvo podatkov
Bavarski urad za gozdno genetiko (AWG)
Forstamtsplatz 1
83317 Teisendorf
Nemčija

Tel.: +49 8666 9883-0
Faks: +49 8666 9883-30

E-pošta: poststelle@awg.bayern.de
Spletna stran: http://awg.bayern.de


4. Namen in pravna podlaga obdelave

4.1. Namen obdelave

Vaša trenutna lokacija bo zabeležena zmeraj, tako da bo mogoče že med igro določiti in zbrati informacijo o lokaciji povezano z drevesnimi semeni. Nadaljnji podatki (uporabniško ime, geslo, e-poštni naslov) bodo zbrani, da boste lahko shranili in pridobili shranjeno igro, ne glede na uporabljeno napravo ter zahtevali novo geslo.

4.2. Pravna podlaga za obdelavo

Vaši podatki bodo obdelani na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena Uredbe (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov).


5. Prejemniki ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo posredovani na naslove:

Google LLC za zagotavljanje integrirane storitve zemljevidov Google Zemljevidov in za shranjevanje uporabniških podatkov v oblaku Google Firebase,

Revizijski uradi in Vrhovni revizijski urad Bavarske, v skladu z zahtevami revizijskih uradov v okviru obvezne revizije,

Bavarsko ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo, v okviru tehničnega in pravnega nadzora


6. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo

Pri prenosu osebnih podatkov k Google LLC, bodo le te poslane v Združene države Amerike. V tem primeru bo obdelovalec zagotavljal posamezniku pravico do obveščenosti o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu z 2. odstavkom 15. člena Uredbe.


7. Trajanje shranjevanja osebnih podatkov

Vaši podatki bodo shranjeni določen čas po opravljeni raziskavi, vse dokler ne izbrišete dostopa do igre "Lovci na semena".


8. Pravice obravnavanih oseb

V skladu z regulativo Splošne uredbe o varstvu podatkov imate naslednje pravice:

Če so vaši osebni podatki obdelani, imate pravico zahtevati od upravljalca informacijo o vaših osebnih podatkih (15. člen Uredbe).

Če so obdelani osebni podatki netočni, imate pravico do popravka (16. člen Uredbe).

Če obstajajo pravni pogoji, lahko zahtevate izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov (17. in 18. člen Uredbe).

Imate kadarkoli pravico do ugovora obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega poloňaja (21. člen Uredbe).

Če ste se strinjali z obdelavo ali pogodbo o obdelavi podatkov in obdelava podatkov poteka z uporabo avtomatiziranih sredstev, imate pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen Uredbe).


9. Preklic s soglasjem

Če ste se strinjali z obdelavo in obdelava temelji na tem soglasju, lahko soglasje kadar koli prekličete. Zakonitost obdelave podatkov, ki se opravi na podlagi privolitve, velja dokler na to ne vpliva preklic privoljenja.


10. Pravica do pritožbe pri nadzornemu organu

Kot uporabnik imate pravico do pritožbe pri Bavarskemu državnemu komisarju za varstvo podatkov.

Bavarski drňavni komisar za varstvo podatkov
Wagmüllerstr. 18
80538 München
Nemčija

Tel.: +49 89 212672-0
Fax: +49 89 212672-50

E-pošta: poststelle@datenschutz-bayern.de
Spletna stran: http://www.datenschutz-bayern.de

Poštni predal:
PO Box 221219
80502 München
Nemčija