σύμφωνα με το Άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU ΚΓΠΔ)

1. Όνομα της δραστηριότητας
Κυνηγός Σπόρων – ένα δασικό εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά και εφήβους

2. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου
Υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων είναι η
Υπηρεσία της Βαυαρίας για Σπορά Δασικών Ειδών και Αναδασώσεις (ASP)
Forstamtsplatz 1
83317 Teisendorf
Γερμανία

Τηλ.: +49 8666 9883-0
Φαξ: +49 8666 9883-30
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: poststelle@asp.bayern.de

3. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων είναι η
Υπηρεσία της Βαυαρίας για Σπορά Δασικών Ειδών και Αναδασώσεις (ASP)
Forstamtsplatz 1
83317 Teisendorf
Γερμανία
Τηλ.: +49 8666 9883-0
Φαξ: +49 8666 9883-30
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: poststelle@asp.bayern.de

4. Σκοποί και νομικές βάσεις της διαδικασίας
4.1 Σκοπός της διαδικασίας
Θα καταγράψουμε την τρέχουσα τοποθεσία σας έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να εντοπιστούν και να συγκεντρωθούν οι συγκεκριμένες θέσεις που σχετίζονται με τους σπόρους των δέντρων. Θα συλλεχθούν επιπλέον δεδομένα (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ανακτήσετε το αποθηκευμένο παιχνίδι ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται και να ζητήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.
4.2 Νομική βάση της διαδικασίας
Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση το Άρθρο 6 (1) (1) (a) ΚΓΠΔ (συγκατάθεση).

5. Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν:
• στη Google LLC για την παροχή της υπηρεσίας χαρτών που έχει ενσωματωθεί στο Google Maps και για την αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη στο Google Firebase cloud
•στα γραφεία ελέγχου και στο Ανώτατο Ελεγκτικό Γραφείο της Βαυαρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών γραφείων στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου
• στο Βαυαρικό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Δασών στο πλαίσιο της τεχνικής και νομικής εποπτείας

6. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα
Κατά τη μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών στη Google LLC, θα μεταδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

7. Η διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν μετά την έρευνα μέχρι να διαγράψετε την πρόσβαση σας στο παιχνίδι "Κυνηγός Σπόρων".

8. Δικαιώματα των προσώπων που θίγονται
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαστούν, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας (Άρθρο 15 ΚΓΠΔ).
• Σε περίπτωση επεξεργασίας εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα διόρθωσής τους (Άρθρο 16 ΚΓΠΔ).
• Εάν υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (Άρθρα 17 και 18 ΚΓΠΔ).
• Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αφορούν εσάς για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάσταση σας (Άρθρο 21 ΚΓΠΔ).
• Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία ή τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μπορεί να έχετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (Άρθρο 20 ΚΓΠΔ).

9. Απόσυρση με συγκατάθεση
Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία και η επεξεργασία βασίζεται σε αυτή τη συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεση, μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από αυτό.

10. Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή
Επιπλέον, υπάρχει το δικαίωμα προσφυγής στον Επίτροπο της Βαυαρίας για την Προστασία των Δεδομένων.
Επίτροπος Βαυαρίας για την Προστασία των Δεδομένων
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τ.Θ. 22 12 19
80502 Μόναχο
Γερμανία
Διεύθυνση:
Wagmüllerstr. 18
80538 Μόναχο
Γερμανία
Τηλ.: +49 89 212672-0
Φαξ: +49 89 212672-50
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: poststelle@datenschutz-bayern.de
Ιστοσελίδα: www.datenschutz-bayern.de